ถึงเวลาที่โลก AR อยู่ในมือผู้บริโภค (Cyber Weekend)

เมื่อพูดถึง 2 เทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเชื่อว่า AR และ VR ต่างเป็น 2 เทคโนโลยีที่เกิดมาคู่กัน เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นการนำมาใช้งานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายๆด้าน ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีคอนเทนต์เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เกิดการใช้งาน Manager Online – Cyberbiz

2018 ปีแห่งการอพยพสู่ดิจิทัล (Cyber Weekend)

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงการเตรียมความพร้อมรับมือ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Manager Online – Cyberbiz

ประชาพิจารณ์ 900/1800 เสียงดังที่ฟังไม่ได้ยิน !!! (Cyber Weekend)

เสียงจากเวทีประชาพิจารณ์ 900/1800 ไม่ได้สะท้อนเข้าหูรักษาการกสทช.เลยแม้แต่น้อย เพราะสิ่งที่กังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเริ่มต้นที่สูงเกินไป การใช้เกณฑ์ N-1ที่อาจทำให้ไม่มีจำนวนผู้เข้าประมูลมากกว่าจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่กสทช.กำหนด และสุดท้ายคลื่นก็ไม่ถูกนำมาประมูลเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ทั้งสิ้น Manager Online – Cyberbiz

ปณท ลงระบบ POS เสริมแกร่งอี-คอมเมิร์ซชุมชน (Cyber Weekend)

ปัญหาคลาสสิคของสินค้าชุมชน คือ ผลิต แล้ว ไม่มีคนทำตลาดให้ หากต้องการลูกค้า จำเป็นต้องออกงานแสดงสินค้าซึ่งมีค่าใช้จ่าย หรือบางราย สินค้าต้องได้มาตรฐานระดับโอท็อปถึงจะมีโอกาสขยายตลาดออกไปสู่ท้องถิ่นอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ Manager Online – Cyberbiz