Bitcoin พุ่งถึง 10,000 ดอลล์ นักวิเคราะห์ชี้อาจถึงล้าน

โลกต้องจารึกไว้ว่า 28 พฤศจิกายน 2017 คือวันที่เงินดิจิทัลรุ่นแรกอย่างบิตคอยน์ (Bitcoin) มีมูลค่าสูงถึง 10,000 เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้น 10 เท่าตัวจาก 1,000 เหรียญเมื่อต้นปี นักวิเคราะห์จนปัญญาเพราะหลักไมล์ต่อไปอาจเป็น 50,000 เหรียญสหรัฐ ตามด้วย 1 แสนและ 1 ล้านเหรียญก็ได้ แต่ก็มีโอกาสที่ฟองสบู่จะแตกจนทำให้หลายคนเจ็บตัว Manager Online – Cyberbiz

dtac พุดโครงการ Flip for Site ผู้เสนอพื้นที่ตั้งเสารับ 10,000 บาท!

จากรูปแบบเดิมในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณจะทำจากฝ่ายผู้ให้บริการฝ่ายเดียว โดยจัดทีมงานลงพื้นที่ เพื่อหาสถานที่และบริเวณที่เหมาะสม กำหนดเป็นจุดตั้งเสาเพื่อรองรับการใช้บริการ ซึ่งบางพื้นที่จะประสบปัญหา คือ ที่ดินบริเวณเหมาะสมในการติดตั้งเสา หรืออาคารสถานที่นั้นจะไม่สามารถหาผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงและมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาได้ dtac จึงนำเสนอแนวคิดความร่วมมือจากกลุ่มคนจำนวนมาก (Crowdsourcing) โดยนำเทคโนโลยีแจ้งพิกัด (Location-based) มาเชื่อมโยงให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าของสถานที่ สามารถนำเสนอพื้นที่ของตนมายังดีแทค เพื่อแจ้งให้ดีแทคสามารถทราบพิกัดที่แน่นอนของพื้นที่ที่สามารถขยายเสาสัญญาณได้ โดยผู้แจ้งสามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมง่ายๆ ทำให้การส่งพิกัดตำแหน่งสถานที่สามารถทำได้แบบแม่นยำ โดยทีมงานดีแทคจะนำพิกัดที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแผนขยายโครงข่าย วิเคราะห์จุดขยายสัญญาณร่วมกับบริเวณที่เป็นโซลูชั่นส์ของแผนงาน จากนั้นจึงมุ่งสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จึงทำให้การติดตั้งเสารวดเร็วขึ้นอย่างมาก เสียงจากทุกคนพลิกเป็นเสียงที่มีส่วนร่วมขยายเสาสัญญาณ โครงการ Flip for Site ทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น 3 เท่า ในการหาพื้นที่ขยายสัญญาณ และทุกจุดที่มีผู้เสนอเข้ามาจะถูกนำไปจะพิจารณาประกอบกับแผนพัฒนาโครงข่ายดีแทคในทันที และยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลพื้นที่ติดตั้งเสา (Land Bank Database) ขนาดใหญ่ เพื่อจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการหาสถานที่ตั้งโครงข่ายต่อไปอย่างรวดเร็ว นี้เป็นครั้งแรกของการใช้แนวคิดความร่วมมือจากกลุ่มคนจำนวนมาก มาช่วยในการหาพื้นที่ติดตั้งเสาของวงการโทรคมนาคม ทำให้ผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) โดยดีแทคสามารถดำเนินการขยายเสาสัญญาณได้เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น เพื่อรองรับบริการในจุดต่างๆ โดยวันนี้มีผู้เสนอจุดติดตั้งเสาสัญญาณเกือบ 8,000 แห่ง โดยผู้ที่เสนอพื้นที่ยังได้รับเงิน […]