อังกฤษผ่าทางตัน เสนอให้บริษัทประกันคุ้มครอง Self-driving car

รัฐบาลอังกฤษเสนอ ธุรกิจประกันภัยควรครอบคลุมการคุ้มครองรถยนต์แบบ Self-Driving ทั้งในเวลาที่รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และในเวลาที่มนุษย์เป็นผู้ขับหลังจากเป็นที่ถกเถียงกันมานานมากเกี่ยวกับบริการประกันภัยรถยนต์ว่า หากรถยนต์ชนิดที่สามารถขับเคลื่อนไ Manager Online – Cyberbiz