“LINE MAN” หวังฐานลูกค้า 1 ล้านรายปีหน้า

LINE MAN แอปพลิเคชั่นช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์รอบด้าน เผยความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 1 ปีกับยอดลูกค้าใช้บริการกว่า 5 แสนรายต่อเดือน ผ่าน 4บริการหลักสั่งซื้ออาหาร ,บริการรับ-ส่งสิ่งของ ,บริการสั่งสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อและน้องใหม่บร Manager Online – Cyberbiz