‘สุวิทย์’ติดเครื่องบิ๊กร็อค ส่งวิทย์แก้จน-สร้างคน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ 3,292.38 ล้านบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินโครงการบิ๊กร็อค (Big Rock) ผ่าน 14 โครงการ 3 นโยบายหลัก “วิทย์สร้างคน-วิทย์แก้จน-วิทย์เสริมแกร่ง” มุ่งส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology