iTruemart แจง กรณีหลุด ‘สำเนาบัตรประชาชน’ พร้อมแจ้งเตือนลูกค้าทันที

กลุ่มทรู ส่ง iTruemart ชี้แจงกรณีข้อมูลสำเนาบัตรประชาชนหลุดผ่านการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของ AWS ระบุ เป็นฐานข้อมูลลูกค้าที่ซื้อมือถือพร้อมแพกเกจจากทางเว็บไซต์ iTruemart ซึ่งทางบริษัทเตรียมมาตรการป้องกันความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งแจ้งเตือนไปยังลูกค้ากลุ่ Manager Online – Cyberbiz