‘ปณท’ ร่วมหนุนอีคอมเมิร์ซ ปรับราคา EMS World และเพิ่มกล่องเหมาจ่าย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) หนุนอีคอมเมิร์ซไทยส่งสินค้าทั่วโลก ปรับอัตราค่าส่ง EMS World ทั้งกระดาน ตั้งแต่ 250 กรัม ถึง 30 กิโลกรัม พร้อมเพิ่มกล่องเหมาจ่าย EMS One Price 20 กิโลกรัม สำหรับปลายทาง 20 ประเทศยอดนิยม  นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ Manager Online – Cyberbiz

ปณท ลงระบบ POS เสริมแกร่งอี-คอมเมิร์ซชุมชน (Cyber Weekend)

ปัญหาคลาสสิคของสินค้าชุมชน คือ ผลิต แล้ว ไม่มีคนทำตลาดให้ หากต้องการลูกค้า จำเป็นต้องออกงานแสดงสินค้าซึ่งมีค่าใช้จ่าย หรือบางราย สินค้าต้องได้มาตรฐานระดับโอท็อปถึงจะมีโอกาสขยายตลาดออกไปสู่ท้องถิ่นอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ Manager Online – Cyberbiz