เด็ดยอด 5 งานสตาร์ทอัพเอเชียอาคเนย์ไว้ที่ไทย

งาน STARTUP THAILAND 2018 จะเป็นการรวม 5 ความยิ่งใหญ่ที่สุด (biggest) ของงานสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาไว้ในงานเดียว ทั้งนิทรรศการแสดงผลงาน การประชุมและเวทีแฮกกะตรอนรวมคนมีไฟและความฝัน The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology