เด็ดยอด 5 งานสตาร์ทอัพเอเชียอาคเนย์ไว้ที่ไทย

งาน STARTUP THAILAND 2018 จะเป็นการรวม 5 ความยิ่งใหญ่ที่สุด (biggest) ของงานสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาไว้ในงานเดียว ทั้งนิทรรศการแสดงผลงาน การประชุมและเวทีแฮกกะตรอนรวมคนมีไฟและความฝัน The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology

วท.สร้างระบบนิเวศ ติดจรวดสตาร์ทอัพไทย

พ.ร.บ.สตาร์ทอัพ-แซนด์บอกซ์และบัญชีสตาร์ทอัพไทยตามรอยบัญชีสินค้านวัตกรรม ที่เป็นช่องทางเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานรัฐ เป็นความพยายามของ “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ในการเดินหน้าสร้างระบบนิเวศควบคู่กับการปลดล็อคข้อจำกัด The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology