สังคมสูงวัย โตบนฐานนวัตกรรม

“สังคมผู้สูงอายุ” โจทย์สำคัญของนักวิจัยในการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เอื้อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology

ส่องวิชั่น UIH ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระดับอาเซียน (Cyber Weekend)

หลังจากที่ ‘สันติ เมธาวิกุล’ ขึ้นรับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและดิจิทัลโซลูชั่น (Digital Infrastructure and Solution Provider) ผู้บริหาร UIH คนนี้ไม่รอช้าที่จะเร่งทำให้ 1 ใน 4 ของกลยุทธ์สำคัญของวิชั่นดังกล่าว คือ ยกระดับโครงข่ายพื้นฐานเป็น Terabit เริ่มขึ้น ด้วยการลงทุน 400 ล้านบาท ในการอัปเกรดโครงข่ายสื่อสาร Backbone (โครงข่ายหลัก) เพื่อให้สามารถรับ ส่ง ข้อมูลด้วยแบนด์วิธระดับเทราบิตต่อวินาที (Terabit per second) พร้อมเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระดับอาเซียน Manager Online – Cyberbiz