ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมการันตีอัพไทม์ 100% ไม่ต้องหวั่นระบบล่ม ได้นำโซลูชันอีโคสตรัคเจอร์ หรือ EcoStruxure ของชไนเดอร์ อ
Manager Online – Cyberbiz