ถึงเวลาที่โลก AR อยู่ในมือผู้บริโภค (Cyber Weekend)

เมื่อพูดถึง 2 เทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเชื่อว่า AR และ VR ต่างเป็น 2 เทคโนโลยีที่เกิดมาคู่กัน เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นการนำมาใช้งานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายๆด้าน ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีคอนเทนต์เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เกิดการใช้งาน Manager Online – Cyberbiz