ห้องน้ำสำเร็จรูปโมเดลอาคารสามมิติ ตัวอย่างเทคโนโลยีก่อสร้างที่ร่นเวลา ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามเทรนด์กรีนบิวดิ้งและตอบโจทย์มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน
The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology