กรีนบิวดิ้ง-สมาร์ทซิตี้ ก่อสร้างไม่เอาท์

ห้องน้ำสำเร็จรูปโมเดลอาคารสามมิติ ตัวอย่างเทคโนโลยีก่อสร้างที่ร่นเวลา ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามเทรนด์กรีนบิวดิ้งและตอบโจทย์มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology

ดีอีคาด 2 เดือน นำ Big Data มาใช้งานได้ 3 เรื่อง

กระทรวงดีอีระดมสมอง 20 กระทรวง เดินหน้าสร้างศูนย์ข้อมูล บิ๊ก ดาต้า (Big Data) บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐข้ามกระทรวง นำร่องตอบโจทย์ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยา มั่นใจ 2 เดือนนับจากนี้ เปิดตัวสู่สาธารณะไ Manager Online – Cyberbiz