อรูบ้าเผยองค์กรธุรกิจไทยเริ่มใช้งานระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น ส่งซอฟต์แวร์ Aruba 360 Secure Fabric จัดการความปลอดภัยลึกลงถึงระดับการเชื่อมต่อของ IoT ที่มีปริมาณมากและซับซ้อน พร้อมวิเคราะห์ตรวจจับการโจมตีภัยออนไลน์แบบรอบด้าน ลดความเสี่ยงของธุรกิจจากการโจมตี
Manager Online – Cyberbiz