โตโยต้า (Toyota) เจ้าพ่อยานยนต์แดนปลาดิบเปิดตัวหุ่นยนต์ใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จุดเด่นคือหุ่นยนต์นี้สามารถเลียนแบบท่าทางมนุษย์ได้ ทั้งการยืนด้วยเท้าข้างเดียว การขยับนิ้วมือทั้ง 10 คาดหุ่นยนต์นี้จะสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ผ่านการควบคุมระยะไกล
Manager Online – Cyberbiz