ไป่ตู้ (Baidu) เปิดตัวเลขรายได้สุทธิประจำไตรมาส 3 ของปีเพิ่มขึ้น 156 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 7.9 พันล้านหยวน โดยรายได้ทั้งหมดของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์แตะที่ 23.5 พันล้านหยวน นำโดยธุรกิจโมบายล์ที่ครองรายได้หลักของไป่ตู้ไว้ถึง 73 เปอร์เซ็นต
Manager Online – Cyberbiz