จิสด้าจัดแสดงนิทรรรศการเทิดพระเกียรติฯ แนวคิดศาสตร์พระราชาว่าด้วย “น้ำและดิน” สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology