อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ทำตามที่ได้สัญญาไว้ด้วยการนำอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ของบริษัทไปติดตั้งในเปอร์โตริโกแล้ว หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนโดยจุดที่อีลอน มัสก์นำแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ไปติดตั้งนั้นคือโรงพยาบาลเด็ก เดล น
Manager Online – Cyberbiz