4 เรื่องเด่นบอกเล่าพระอัจฉริยภาพด้านไอที-สื่อสาร ในยุคไร้ดิจิทัล

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย กูเกิล (Google) ยังไม่เกิด เครือข่ายสังคมอย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) ยังไม่ตั้งไข่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านดิจิทัลและการสื่อสารเพราะทรงศึกษามุ่งมั่นจริงจัง และทรงนำเทคโนโลยีสาขาวิชาเหล่านั้นมาทรงประยุกต์ใช้เพื่อความร่มเย็นผาสุกของพสกนิกร Manager Online – Cyberbiz

อีลอน มัสก์ นำแผงโซลาร์เซลล์-แบตเตอรี่เข้าติดตั้งในเปอร์โตริโกตามสัญญาแล้ว

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ทำตามที่ได้สัญญาไว้ด้วยการนำอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ของบริษัทไปติดตั้งในเปอร์โตริโกแล้ว หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนโดยจุดที่อีลอน มัสก์นำแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ไปติดตั้งนั้นคือโรงพยาบาลเด็ก เดล น Manager Online – Cyberbiz