ประมูลคลื่น 900MHz รอบที่ 112 ราคาใบที่ 1 เพิ่มเป็น 48,928 ลบ. ใบที่ 2 ราคาเพิ่มเป็น 50,538 ลบ.
The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology